Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
1.233.275
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.206.410
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 26/08/2019 06:48:56

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2019

thời gian cập nhật số liệu: 26/08/2019 06:48:56

Số lượt truy cập
763108
Đang online: 7
Hôm qua: 3583
Tháng trước: 29059
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 55.967 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.228 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 49.918 hồ sơ
 • Quá hạn 4.310 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  92,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 69.637 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.543 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.976 hồ sơ
 • Quá hạn 4.567 hồ sơ
 • Tháng
  7/2019
  93,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.451 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.910 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.034 hồ sơ
 • Quá hạn 3.876 hồ sơ
 • Tháng
  6/2019
  93,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.534 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.057 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 68.059 hồ sơ
 • Quá hạn 3.998 hồ sơ
 • Tháng
  5/2019
  94,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.864 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.956 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.621 hồ sơ
 • Quá hạn 2.335 hồ sơ
 • Tháng
  4/2019
  96,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 71.841 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.049 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.274 hồ sơ
 • Quá hạn 4.775 hồ sơ
 • Tháng
  3/2019
  93,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.248 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.676 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.048 hồ sơ
 • Quá hạn 1.628 hồ sơ
 • Tháng
  2/2019
  96,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 50.267 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.046 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 46.534 hồ sơ
 • Quá hạn 1.512 hồ sơ
 • Tháng
  1/2019
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.762 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.905 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.584 hồ sơ
 • Quá hạn 1.321 hồ sơ
 • Tháng
  12/2018
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.745 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.375 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.278 hồ sơ
 • Quá hạn 2.097 hồ sơ
 • Tháng
  11/2018
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.316 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 64.144 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.516 hồ sơ
 • Quá hạn 628 hồ sơ
 • Tháng
  10/2018
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.234 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 45.148 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.432 hồ sơ
 • Quá hạn 716 hồ sơ
 • Tháng
  9/2018
  98,4% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến