Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
1.283.120
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.256.679
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 16/09/2019 14:24:53

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2019

thời gian cập nhật số liệu: 16/09/2019 14:24:53

Số lượt truy cập
886156
Đang online: 9
Hôm qua: 4843
Tháng trước: 140205
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 29.235 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 30.017 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.071 hồ sơ
 • Quá hạn 2.946 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  90,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.039 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 70.428 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.051 hồ sơ
 • Quá hạn 5.377 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  92,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.561 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 71.607 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.068 hồ sơ
 • Quá hạn 4.539 hồ sơ
 • Tháng
  7/2019
  93,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.173 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.038 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.177 hồ sơ
 • Quá hạn 3.861 hồ sơ
 • Tháng
  6/2019
  93,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.533 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.197 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 68.192 hồ sơ
 • Quá hạn 4.005 hồ sơ
 • Tháng
  5/2019
  94,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.877 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.974 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.650 hồ sơ
 • Quá hạn 2.324 hồ sơ
 • Tháng
  4/2019
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 71.835 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.052 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.278 hồ sơ
 • Quá hạn 4.774 hồ sơ
 • Tháng
  3/2019
  93,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.299 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.737 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.115 hồ sơ
 • Quá hạn 1.622 hồ sơ
 • Tháng
  2/2019
  96,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 50.290 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.081 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 46.584 hồ sơ
 • Quá hạn 1.497 hồ sơ
 • Tháng
  1/2019
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.759 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.915 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.593 hồ sơ
 • Quá hạn 1.322 hồ sơ
 • Tháng
  12/2018
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.744 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.375 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.278 hồ sơ
 • Quá hạn 2.097 hồ sơ
 • Tháng
  11/2018
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.315 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 64.144 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.516 hồ sơ
 • Quá hạn 628 hồ sơ
 • Tháng
  10/2018
  99,0% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến