Mức độ 4  Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Ký hiệu thủ tục: BLĐ-TBVXH-TGG-286392
Lượt xem: 848
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 80 Ấp Bắc - Phường 4 - TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Giấy xác nhận khai báo sử dụng, máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hoặc công văn thông báo lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo (trong đó có nêu rõ lý do từ chối)


Phí
Lệ phí
Căn cứ pháp lý

Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH Nghị định 44/2016/NĐ-CP Luật 84/2015/QH13

- Bước 1: Trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng , tổ chức, cá  nhân dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương tại nơi sử dụng.

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ.

- Bước 3: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ,  đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký Giấy xác nhận khai báo khi đưa vào sử dụng. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn từ chối và nêu rõ lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo.


- Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định; - Bản sao phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị.


File mẫu: