Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
1.358.773
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.330.051
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 22/10/2019 22:44:50

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2019

thời gian cập nhật số liệu: 22/10/2019 22:44:50

Số lượt truy cập
1220802
Đang online: 5
Hôm qua: 11781
Tháng trước: 199753
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 45.348 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.974 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.612 hồ sơ
 • Quá hạn 3.362 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  92,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 57.972 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 57.246 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.697 hồ sơ
 • Quá hạn 5.549 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  90,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.271 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 70.592 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.392 hồ sơ
 • Quá hạn 5.200 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  92,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.813 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 71.905 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.422 hồ sơ
 • Quá hạn 4.483 hồ sơ
 • Tháng
  7/2019
  93,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.347 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.149 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.411 hồ sơ
 • Quá hạn 3.738 hồ sơ
 • Tháng
  6/2019
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.767 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.483 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 68.478 hồ sơ
 • Quá hạn 4.005 hồ sơ
 • Tháng
  5/2019
  94,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.134 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.250 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.946 hồ sơ
 • Quá hạn 2.304 hồ sơ
 • Tháng
  4/2019
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 72.227 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.452 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.675 hồ sơ
 • Quá hạn 4.777 hồ sơ
 • Tháng
  3/2019
  93,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.534 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.962 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.353 hồ sơ
 • Quá hạn 1.609 hồ sơ
 • Tháng
  2/2019
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 50.701 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.498 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.004 hồ sơ
 • Quá hạn 1.494 hồ sơ
 • Tháng
  1/2019
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.750 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.913 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.592 hồ sơ
 • Quá hạn 1.321 hồ sơ
 • Tháng
  12/2018
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.738 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.375 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.278 hồ sơ
 • Quá hạn 2.097 hồ sơ
 • Tháng
  11/2018
  96,6% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến