Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
1.361.809
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.332.826
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 24/10/2019 02:27:05

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2019

thời gian cập nhật số liệu: 24/10/2019 02:27:05

Số lượt truy cập
1235473
Đang online: 24
Hôm qua: 11398
Tháng trước: 199753
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 47.799 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.132 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42.544 hồ sơ
 • Quá hạn 3.588 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  92,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 57.990 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 57.263 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.715 hồ sơ
 • Quá hạn 5.548 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  90,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.293 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 70.614 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.414 hồ sơ
 • Quá hạn 5.200 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  92,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.829 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 71.920 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.437 hồ sơ
 • Quá hạn 4.483 hồ sơ
 • Tháng
  7/2019
  93,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.404 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.209 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.471 hồ sơ
 • Quá hạn 3.738 hồ sơ
 • Tháng
  6/2019
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.823 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.534 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 68.539 hồ sơ
 • Quá hạn 3.995 hồ sơ
 • Tháng
  5/2019
  94,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.181 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.300 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.001 hồ sơ
 • Quá hạn 2.299 hồ sơ
 • Tháng
  4/2019
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 72.388 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.619 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.842 hồ sơ
 • Quá hạn 4.777 hồ sơ
 • Tháng
  3/2019
  93,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.734 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 47.155 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.546 hồ sơ
 • Quá hạn 1.609 hồ sơ
 • Tháng
  2/2019
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 50.723 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.520 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.026 hồ sơ
 • Quá hạn 1.494 hồ sơ
 • Tháng
  1/2019
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.750 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.913 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.592 hồ sơ
 • Quá hạn 1.321 hồ sơ
 • Tháng
  12/2018
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.738 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.375 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.278 hồ sơ
 • Quá hạn 2.097 hồ sơ
 • Tháng
  11/2018
  96,6% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến