CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3577 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại tố cáo
2 Giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại tố cáo
3 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ
4 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
5 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ
6 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Khoa học, Công nghệ
7 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
8 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác Thủy sản
9 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) Bổ trợ tư pháp
10 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn) Bổ trợ tư pháp
11 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết Luật sư
12 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke-BVH-TGG-279112 Văn hóa cơ sở
13 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Khám bệnh, chữa bệnh
14 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
15 Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Khám bệnh, chữa bệnh