CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 54 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Giải quyết khiếu nại, tố cáo
2 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Giải quyết khiếu nại, tố cáo
3 Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Cư trú
4 Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Cư trú
5 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
6 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
7 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
8 Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Cư trú
9 Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
10 Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã Cư trú
11 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
12 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú
13 Lưu trú và thông báo lưu trú Cư trú
14 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Cư trú
15 Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú