CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 37 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông
2 Cấp phép xây dựng bờ kè (bãi bỏ) Đường thủy nội địa
3 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo
4 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đối với cơ sở giết mổ động vật, cơ sở ấp trứng gia cầm, điểm trung chuyển động vật, điểm mua bán động vật, sản phẩm động vật, cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản Nông nghiệp
5 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo
6 Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi Bảo trợ xã hội
7 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
8 Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo
9 Cấp đổi giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (bãi bỏ) Đường thủy nội địa
10 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo
11 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng Bảo trợ xã hội
12 Thành lập trường Tiểu học Giáo dục và Đào tạo
13 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học Giáo dục và Đào tạo
14 Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học Giáo dục và Đào tạo
15 Giải thể hoạt động trường Tiểu học Giáo dục và Đào tạo