CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 19 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Thủy sản
2 Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (bãi bỏ) Đường thủy nội địa
3 Xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (bãi bỏ) Đường thủy nội địa
4 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối
5 Hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá của ngư dân Thủy sản
6 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế huyện Châu Thành) An toàn thực phẩm
7 Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (bãi bỏ) Đường thủy nội địa
8 Hỗ trợ thay máy mới tàu của ngư dân Thủy sản
9 Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu Thủy sản
10 Cấp đổi Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông Đường thủy nội địa
11 Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên Thủy sản
12 Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình Đường thủy nội địa
13 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
14 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
15 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản