CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 127 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại tố cáo
2 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo
3 Hỗ trợ dự án liên kết Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
4 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị Quản lý hoạt động xây dựng
5 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân
6 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Bồi thường nhà nước
7 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
8 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại tố cáo
10 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
11 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Lễ hội
12 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Lễ hội
13 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
14 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Nông nghiệp
15 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Nông nghiệp