CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 129 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
2 QUY TRÌNH THỦ TỤC CHẤP THUẬN THAY ĐỔI TÊN CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Cấp phép thanh lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
3 Đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức gián tiếp Hoạt động kho quỹ
4 Đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng Hoạt động ngoại hối
5 Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Hoạt động thanh toán
6 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ Thi đua khen thưởng
7 Thay đổi mức vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
8 Cấp giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Cấp phép thanh lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
9 Đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức trực tiếp Hoạt động kho quỹ
10 QUY TRÌNH XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KHOẢN VAY TRUNG, DÀI HẠN NƯỚC NGOÀI THEO PHƯƠNG THỨC TỰ VAY TỰ TRẢ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ KIM NGẠCH VAY ĐẾN 10 TRIỆU USD (HOẶC NGOẠI TỆ KHÁC CÓ GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG) Hoạt động ngoại hối
11 Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước khác địa bàn tỉnh Hoạt động thanh toán
12 Thay đổi tên của công ty cho thuê tài chính cổ phần Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
13 Cấp bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân từ sổ gốc trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách, bị cháy hoặc hư hỏng. Cấp phép thanh lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
14 Đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông Hoạt động kho quỹ
15 QUY TRÌNH XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN VAY TRUNG, DÀI HẠN NƯỚC NGOÀI THEO PHƯƠNG THỨC TỰ VAY TỰ TRẢ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ KIM NGẠCH VAY ĐẾN 10 TRIỆU USD (HOẶC NGOẠI TỆ KHÁC CÓ GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG) Hoạt động ngoại hối