CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương
2 THỦ TỤC GIẢI THỂ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH Công tác thanh niên
3 THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH Công tác thanh niên
4 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
5 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền địa phương