CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 21 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất Bản
2 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất Bản
3 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất Bản
4 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
5 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất Bản
6 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất Bản
7 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
8 Đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
9 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
10 Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (ĐP) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
11 Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (địa phương) Xuất Bản
12 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất Bản
13 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất Bản
14 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Xuất Bản
15 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất Bản