CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 16 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Bưu chính
2 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
3 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
4 Cho phép họp báo (trong nước) - địa phương Báo chí
5 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
6 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
7 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
8 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
9 Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
10 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
11 Cấp Giấy phép bưu chính Bưu chính
12 Cho phép họp báo (nước ngoài) - địa phương Báo chí
13 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
14 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
15 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử