CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 208 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước
2 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã) Bồi thường nhà nước
3 Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe Đường bộ
4 Công nhận gia đình văn hóa Gia đình
5 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục và Đào tạo
6 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
7 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động - tiền lương
8 Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Lưu thông hàng hóa trong nước
10 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
11 Cấp sổ nuôi vịt chạy đồng Nông nghiệp
12 Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối
13 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
14 Xác nhận hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội
15 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Quy hoạch xây dựng, kiến trúc