CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3592 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
3496 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua, khen thưởng Trung ương
3497 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua, khen thưởng Trung ương
3498 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Thi đua, khen thưởng Trung ương
3499 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp huyện) Phương tiện và người lái
3500 Hội tự giải thể Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
3501 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
3502 Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Cư trú
3503 Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Cư trú
3504 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
3505 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
3506 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
3507 Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Cư trú
3508 Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Cư trú
3509 Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã Cư trú
3510 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Cư trú