Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo UBND Huyện Gò Công Đông UBND Huyện Gò Công Đông

 • Điện thoại: 02733 560730
 • Email: gocongdong@tiengiang,gov.vn
 • Fax: 02733846149
 • Địa chỉ cơ quan: Gò Công Đông
 • Website: gocongdong.tiengiang.gov.vn

Logo UBND Huyện Chợ Gạo UBND Huyện Chợ Gạo

 • Điện thoại: 073.3835593
 • Email: chogao@tiengiang.gov.vn
 • Fax: 073.3835593
 • Địa chỉ cơ quan: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Logo UBND Huyện Cái Bè UBND Huyện Cái Bè

 • Điện thoại: 02733824357
 • Email: caibe@tiengiang.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Huyện Cái Bè
 • Website: caibe.tiengiang.gov.vn

Logo UBND Thành Phố Mỹ Tho UBND Thành Phố Mỹ Tho

 • Điện thoại: (0273) 3871062
 • Địa chỉ cơ quan: Tp Mỹ Tho

Logo UBND Huyện Tân Phước UBND Huyện Tân Phước

 • Điện thoại: 02733848212
 • Email: tanphuoc@tiengiang.gov.vn

Logo UBND Huyện Gò Công Tây UBND Huyện Gò Công Tây

 • Điện thoại: 073.838722
 • Email: gocongtay@tiengiang.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang
 • Website: gocongtay.tiengiang.gov.vn

Logo Sở Tài chính Sở Tài chính

 • Điện thoại: 02733871107
 • Email: stc@tiengiang.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 38 đường Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
 • Website: http://stc.tiengiang.gov.vn/

Logo Sở Công Thương Sở Công Thương

 • Điện thoại: 02733873269
 • Email: sct@tiengiang.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 • Website: sct.tiengiang.gov.vn

Logo Sở Nội vụ Sở Nội vụ

 • Điện thoại: 02733873110
 • Email: snv@tiengiang.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: số 23, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 • Website: sonoivu.tiengiang.gov.vn

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Điện thoại: 073.3976484

Logo Sở Y tế Sở Y tế

 • Điện thoại: 0733 582 001
 • Địa chỉ cơ quan: Số 04 Hùng Vương, Phường 1, TP Mỹ Tho

Logo Sở Lao động, Thương binh và XH Sở Lao động, Thương binh và XH

 • Điện thoại: 02733873401
 • Email: sld@tiengiang.gov.vn
 • Fax: 02733882297
 • Địa chỉ cơ quan: 80 Ấp Bắc, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
 • Website: sldtbxh.tiengiang.gov.vn

Logo Sở Xây dựng Sở Xây dựng

 • Điện thoại: 0273 3873390
 • Email: sxd@tiengiang.gov.vn
 • Fax: 0273 3870301
 • Địa chỉ cơ quan: Số 4 Lê Lợi, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
 • Website: sxd.tiengiang.gov.vn

Logo Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh

 • Điện thoại: 0273 3873172
 • Email: thanhtra@tiengiang.gov.vn
 • Fax: 0273 3875180
 • Địa chỉ cơ quan: Số 6, Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
 • Website: thanhtra.tiengiang.gov.vn

Logo Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước

 • Điện thoại: 02733123123
 • Địa chỉ cơ quan: Phường 9 - Mỹ Tho - Tiền Giang