Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
242.251
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
234.417
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 10/06/2023 09:53:15

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2023

thời gian cập nhật số liệu: 10/06/2023 09:53:15

Số lượt truy cập
58785402
Đang online: 20
Hôm qua: 43944
Tháng trước: 1301269
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 18.231 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 18.412 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 18.173 hồ sơ
 • Quá hạn 239 hồ sơ
 • Tháng
  6/2023
  98,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.908 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 49.601 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 48.570 hồ sơ
 • Quá hạn 1.031 hồ sơ
 • Tháng
  5/2023
  97,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.569 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 44.271 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.383 hồ sơ
 • Quá hạn 888 hồ sơ
 • Tháng
  4/2023
  98,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 54.382 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.964 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.307 hồ sơ
 • Quá hạn 657 hồ sơ
 • Tháng
  3/2023
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.470 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 45.755 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.101 hồ sơ
 • Quá hạn 654 hồ sơ
 • Tháng
  2/2023
  98,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.048 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.756 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.028 hồ sơ
 • Quá hạn 728 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.778 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 45.029 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.837 hồ sơ
 • Quá hạn 1.192 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  97,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 46.682 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.039 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.055 hồ sơ
 • Quá hạn 984 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  97,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.230 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.301 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.587 hồ sơ
 • Quá hạn 1.714 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.313 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.919 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.837 hồ sơ
 • Quá hạn 2.082 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.033 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.451 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.954 hồ sơ
 • Quá hạn 2.497 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.407 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.432 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.120 hồ sơ
 • Quá hạn 2.312 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  95,8% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.