Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
127.180
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
121.045
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 01/04/2023 23:15:43

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2023

thời gian cập nhật số liệu: 01/04/2023 23:15:43

Số lượt truy cập
55840994
Đang online: 12
Hôm qua: 42213
Tháng trước: 1440025
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 320 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 659 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 657 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  4/2023
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.346 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.434 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.760 hồ sơ
 • Quá hạn 674 hồ sơ
 • Tháng
  3/2023
  98,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.352 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 45.650 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.995 hồ sơ
 • Quá hạn 655 hồ sơ
 • Tháng
  2/2023
  98,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.998 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.696 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.977 hồ sơ
 • Quá hạn 719 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.771 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 45.022 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.825 hồ sơ
 • Quá hạn 1.197 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 46.682 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.037 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.053 hồ sơ
 • Quá hạn 984 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  97,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.230 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.302 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.588 hồ sơ
 • Quá hạn 1.714 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.313 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.920 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.835 hồ sơ
 • Quá hạn 2.085 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.033 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.453 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.954 hồ sơ
 • Quá hạn 2.499 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.407 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.428 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.116 hồ sơ
 • Quá hạn 2.312 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  95,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.242 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.879 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 62.201 hồ sơ
 • Quá hạn 678 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 56.699 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 56.065 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 55.213 hồ sơ
 • Quá hạn 852 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  98,5% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.