Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
106.123
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
100.390
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 20/03/2023 14:38:29

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2023

thời gian cập nhật số liệu: 20/03/2023 14:38:29

Số lượt truy cập
55303343
Đang online: 7
Hôm qua: 52197
Tháng trước: 918310
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 32.960 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 32.388 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.033 hồ sơ
 • Quá hạn 355 hồ sơ
 • Tháng
  3/2023
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.222 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 45.585 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.930 hồ sơ
 • Quá hạn 655 hồ sơ
 • Tháng
  2/2023
  98,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.901 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.657 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.938 hồ sơ
 • Quá hạn 719 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.790 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 45.040 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.843 hồ sơ
 • Quá hạn 1.197 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 46.723 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.073 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.089 hồ sơ
 • Quá hạn 984 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  97,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.236 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.308 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.594 hồ sơ
 • Quá hạn 1.714 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.317 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.924 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.839 hồ sơ
 • Quá hạn 2.085 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.038 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.458 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.959 hồ sơ
 • Quá hạn 2.499 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.408 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.429 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.117 hồ sơ
 • Quá hạn 2.312 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  95,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.246 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.883 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 62.205 hồ sơ
 • Quá hạn 678 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 56.710 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 56.076 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 55.224 hồ sơ
 • Quá hạn 852 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.242 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.523 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.894 hồ sơ
 • Quá hạn 629 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  98,8% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.