Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
1.492.680
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.447.597
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 27/01/2020 02:19:24

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 27/01/2020 02:19:24

Số lượt truy cập
3010140
Đang online: 10
Hôm qua: 20351
Tháng trước: 694046
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 27.154 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.920 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 22.349 hồ sơ
 • Quá hạn 1.571 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  93,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.316 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.505 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.451 hồ sơ
 • Quá hạn 2.054 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  94,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.764 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.754 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.517 hồ sơ
 • Quá hạn 4.237 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  89,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.188 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58.277 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.574 hồ sơ
 • Quá hạn 4.703 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  91,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.191 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 57.438 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.914 hồ sơ
 • Quá hạn 5.524 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  90,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.592 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 71.020 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.850 hồ sơ
 • Quá hạn 5.170 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  92,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 74.030 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.257 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.797 hồ sơ
 • Quá hạn 4.460 hồ sơ
 • Tháng
  7/2019
  93,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.779 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.435 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.716 hồ sơ
 • Quá hạn 3.719 hồ sơ
 • Tháng
  6/2019
  94,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 74.706 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 73.375 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 69.407 hồ sơ
 • Quá hạn 3.968 hồ sơ
 • Tháng
  5/2019
  94,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.488 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.590 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.308 hồ sơ
 • Quá hạn 2.282 hồ sơ
 • Tháng
  4/2019
  96,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 72.419 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.757 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.989 hồ sơ
 • Quá hạn 4.768 hồ sơ
 • Tháng
  3/2019
  93,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.836 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 47.316 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.708 hồ sơ
 • Quá hạn 1.608 hồ sơ
 • Tháng
  2/2019
  96,6% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến

.