Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
1.629.884
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.600.482
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 03/04/2020 21:20:25

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 03/04/2020 21:20:25

Số lượt truy cập
4613087
Đang online: 7
Hôm qua: 21870
Tháng trước: 762893
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 868 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 2.079 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 1.853 hồ sơ
 • Quá hạn 226 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  89,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.571 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 65.330 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.123 hồ sơ
 • Quá hạn 7.207 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  89,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.978 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.584 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.656 hồ sơ
 • Quá hạn 6.928 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  89,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.000 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.445 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 30.833 hồ sơ
 • Quá hạn 5.612 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  84,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.888 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 41.220 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.393 hồ sơ
 • Quá hạn 5.827 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  85,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.705 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 41.518 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.077 hồ sơ
 • Quá hạn 5.441 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  86,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.140 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58.417 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.630 hồ sơ
 • Quá hạn 4.787 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  91,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.131 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 57.612 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.982 hồ sơ
 • Quá hạn 5.630 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  90,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.563 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 71.189 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.927 hồ sơ
 • Quá hạn 5.262 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  92,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.992 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.354 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.862 hồ sơ
 • Quá hạn 4.492 hồ sơ
 • Tháng
  7/2019
  93,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.709 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.503 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.748 hồ sơ
 • Quá hạn 3.755 hồ sơ
 • Tháng
  6/2019
  94,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 74.616 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 73.446 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 69.458 hồ sơ
 • Quá hạn 3.988 hồ sơ
 • Tháng
  5/2019
  94,6% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến

.