Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
1.435.745
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.400.044
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 11/12/2019 12:12:45

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2019

thời gian cập nhật số liệu: 11/12/2019 12:12:45

Số lượt truy cập
1927435
Đang online: 18
Hôm qua: 24551
Tháng trước: 394669
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 14.388 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 11.260 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 10.713 hồ sơ
 • Quá hạn 547 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  95,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.806 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.758 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.517 hồ sơ
 • Quá hạn 4.241 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  89,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.218 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58.276 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.573 hồ sơ
 • Quá hạn 4.703 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  91,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.187 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 57.428 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.904 hồ sơ
 • Quá hạn 5.524 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  90,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.605 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 71.021 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.851 hồ sơ
 • Quá hạn 5.170 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  92,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 74.031 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.257 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.797 hồ sơ
 • Quá hạn 4.460 hồ sơ
 • Tháng
  7/2019
  93,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.784 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.435 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.716 hồ sơ
 • Quá hạn 3.719 hồ sơ
 • Tháng
  6/2019
  94,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 74.402 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 73.070 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 69.102 hồ sơ
 • Quá hạn 3.968 hồ sơ
 • Tháng
  5/2019
  94,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.471 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.572 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.290 hồ sơ
 • Quá hạn 2.282 hồ sơ
 • Tháng
  4/2019
  96,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 72.375 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.712 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.944 hồ sơ
 • Quá hạn 4.768 hồ sơ
 • Tháng
  3/2019
  93,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.782 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 47.232 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.624 hồ sơ
 • Quá hạn 1.608 hồ sơ
 • Tháng
  2/2019
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 51.280 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 49.102 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.611 hồ sơ
 • Quá hạn 1.491 hồ sơ
 • Tháng
  1/2019
  97,0% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến