CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng (Mẫu số 6 - Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).
Bản sao Giấy báo tử đối với đối tượng quy định hoặc Giấy xác nhận của công an cấp xã.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không
Số lượng hồ sơ

01 bộ Hồ sơ