CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Xuất trình:
Bản chính các giấy tờ sau:
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Giấy Chứng nhận QSD đất.
* Nộp
- Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31/PYC-Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Ít nhất 03 bản hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (Mẫu số 45/HĐT- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người yêu cầu chứng thực;
- Bản sao Giấy Chứng nhận QSD đất;

Lệ phí

Được tính trên tổng số tiền thuê: - Dưới 50 triệu đồng: 40.000 đồng/trường hợp - Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 80.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/trường hợp - Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng: 400.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng: 800.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng: 1.000.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng: 1.200.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 1.700.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 10 tỷ đồng: 2.000.000 đồng/trường hợp

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Điều kiện để được thuê quyền sử dụng đất:
- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Đất không có tranh chấp;
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
- Trong thời hạn sử dụng đất.
Điều kiện để được chứng thực hợp đồng thê quyền sử dụng đất:
- Người yêu cầu chứng thực là cá nhân, thì phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; nếu là tổ chức, thì người yêu cầu chứng thực phải là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức đó.
- Nội dung của hợp đồng phải phải bảo đảm không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội.
Số lượng hồ sơ

01 bộ