CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Xuất trình bản chính các giấy tờ sau:
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Giấy CNQSD đất;
- Sổ hộ khẩu.
* Nộp:
- Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31/PYC - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Ít nhất 03 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 37/HĐCN - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Bản sao Sổ hộ khẩu (trong trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, trong khu vực rừng phòng hộ);
- Đơn xin tách thửa, hợp thửa đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với một phần thửa đất.
- Bản sao các giấy tờ xác nhận về tình trạng hôn nhân

Lệ phí

Được tính trên giá trị quyền sử dụng đất: - Dưới 50 triệu đồng: 50.000 đồng/trường hợp. - Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 100.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 300.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng: 500.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 1 tỷ đồng đến đến 2 tỷ đồng: 1.000.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng: 1.200.000 đồng/trường hợp. - Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp - Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng: 2.000.000 đồng/trường hợp - Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 2.500.000 đồng/trường hợp - Trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/trường hợp

Yêu cầu điều kiện thực hiện


10Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 1. Người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất.
2. Một số quy định cụ thể về tách thửa
- Trường hợp thửa đất tách ra để hợp với thửa đất liền kề được phép có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định này, nhưng diện tích thửa đất còn lại không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định tại mục 3, trừ trường hợp thửa đất còn lại cũng được hợp với một thửa đất khác.
- Trường hợp người sử dụng đất nông nghiệp có nhu cầu tách một phần diện tích đất để chuyển nhượng cho người khác sử dụng vào mục đích đất ở thì người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện cùng lúc thủ tục nhận chuyển nhượng và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (chỉ áp dụng đối với trường hợp thửa đất tách ra có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất ở và thửa đất còn lại có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất nông nghiệp).
- Người sử dụng đất có nhu cầu tách một phần diện tích đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất ở, nếu diện tích định tách ra để chuyển sang đất ở hoặc diện tích đất nông nghiệp còn lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo Quy định tại mục 3 thì cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không hình thành thửa đất mới mà sử dụng số thửa cũ với hai loại đất nông nghiệp, đất ở và diện tích đất ở phải được định vị rõ ràng trên thửa đất đó.
- Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu để hợp thành thửa đất có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu, thì thực hiện cùng lúc thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thủ tục hợp thửa đất.
3. Điều kiện để được tách thửa:
Vị trí 1: Tại các phường thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công: Đất ở 40 (m2), Đất nông nghiệp 100 (m2)
Vị trí 2: Tại các khu dân cư; mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành, thị; các thị trấn thuộc huyện; các xã thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công (trừ các thửa đất tại vị trí 1): Đất ở 50 (m2), Đất nông nghiệp 150 (m2)
Vị trí 3: Tại các vị trí còn lại của các xã thuộc huyện: Đất ở 100 (m2), Đất nông nghiệp 300 (m2)
Ngoài diện tích đất tối thiểu theo quy định nêu trên, các thửa đất ở được phép tách thửa phải có chiều ngang mặt tiền lớn hơn hoặc bằng 4m (bốn mét).
Đối với thửa đất chỉ tiếp giáp với đường nội bộ trong khu vực chợ của các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh chợ theo hình thức xã hội hóa thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải ≥ 36m2 và phải thỏa mãn bề rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu ≥ 4m và chiều sâu thửa đất tối thiểu ≥ 4m.
4. Điều kiện chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
- Nội dung hợp đồng phải bảo đảm không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- Người yêu cầu chứng thực là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự, nếu là tổ chức thì người yêu cầu chứng thực phải là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức đó.
Số lượng hồ sơ

01 bộ