CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở nông thôn)
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Xuất trình bản chính các giấy tờ sau;
- Giấy CMND, hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
* Nộp
- Phiếu yêu cầu chứng thực (mẫu số 31/PYC-Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Ít nhất 03 bản hợp đồng thuê nhà ở;
- Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Bản sao Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
- Bản sao các giấy tờ xác nhận về tình trạng hôn nhân.

Lệ phí

Được tính trên tổng số tiền thuê: - Dưới 50 triệu đồng: 40.000 đồng/trường hợp - Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 80.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/trường hợp - Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng: 400.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng: 800.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng: 1.000.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng: 1.200.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 1.700.000 đồng/trường hợp; - Từ trên 10 tỷ đồng: 2.000.000 đồng/trường hợp

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Nhà ở phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và không bị tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Nhà ở còn phải đảm bảo chất lượng, an toàn cho bên thuê nhà ở, cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường và các điều kiện thiết yếu khác.
- Nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu. Trừ trường hợp cho thuê phần nhà ở thuộc sở hữu của mình.
Số lượng hồ sơ

01 bộ