CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Chứng thực hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực hoặc theo mẫu.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Xuất trình bản chính các giấy tờ sau;
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Giấy tờ có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có
* Nộp
- Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31/PYC-Thông tư 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT)
- Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên đến tài sản đó;
- Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.
* Cá nhân:
- Bản sao giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân
- Bản sao giấy xác nhận tài sản chung, riêng của vợ chồng (nếu có)
* Pháp nhân:
- Bản sao: Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề, bản điều lệ.
- Bản sao Quyết định bổ nhiệm cán bộ của cấp có thẩm quyền hoặc đại diện theo ủy quyền, thì phải có ủy quyền của ngườì đứng đầu pháp nhân đó.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) quyết định về việc ký kết hợp đồng.

Lệ phí

- Chứng thực hợp đồng bán đấu giá bất động sản: 100.000 đồng/trường hợp; - Chứng thực hợp đồng bảo lãnh: 100.000 đồng/trường hợp; - Chứng thực sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch: 40.000 đồng/trường hợp; - Chứng thực việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 20.000 đồng/trường hợp; - Chứng thực hợp đồng giao dịch khác có giá trị dưới 50 triệu đồng: 40.000 đồng/trường hợp.

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Điều kiện để được chứng thực hợp đồng, giao dịch:
- Người yêu cầu chứng thực là cá nhân: có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện.Trường hợp người yêu cầu chứng thực không đọc được, không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được, thì phải có người làm chứng.
- Người yêu cầu chứng thực là tổ chức: thì việc yêu cầu chứng thực được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó.
Điều kiện đối với tài sản để được chứng thực hợp đồng, giao dịch:
- Có giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên đến tài sản đó.
- Tài sản không tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
Số lượng hồ sơ

01 bộ