CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Chứng thực Di chúc
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Xuất trình bản chính các giấy tờ sau:
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản định đoạt trong di chúc;
* Nộp
- Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31/PYC-Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Bản di chúc (mẫu số 57/DC- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
- Bản sao Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản định đoạt trong di chúc;
- Trong trường hợp tính mạng bị cái chết đe dọa hoặc nguyên nhân khác không đến trụ sở cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì việc chứng thực di chúc có thể được thực hiện tại chổ ở hoặc nơi có mặt của người lập di chúc. Nếu tính mạng bị đe dọa thì không cần xuất trình giấy tờ quy định Khoản 1 Điều 41 Nghị định 75/2000/NĐ-CP.
- Giấy Y chứng về tâm thần (nếu nghi ngờ về sự minh mẫn của người lập di chúc).
- Nếu người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký tên hoặc không điểm chỉ được thì phải có 02 người làm chứng (điều kiện theo quy định Điều 657 Bộ Luật Dân sự năm 2005).

Lệ phí

40.000 đồng/trường hợp

Yêu cầu điều kiện thực hiện
- Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu việc chứng thực di chúc; không chứng thực di chúc thông qua người khác;
- Người thực hiện chứng thực phải xác định về trạng thái tinh thần của người lập di chúc. Nếu nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình hoặc xét thấy việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép, thì người thực hiện chứng thực không chứng thực di chúc đó.
Số lượng hồ sơ

01 bộ