CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Xuất trình
Bản chính các giấy tờ sau;
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Giấy Chứng nhận QSH tài sản và giấy Chứng nhận QSD đất.
* Nộp
- Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31/PYC - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Ít nhất 03 bản hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 46/HĐT - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT);
- Bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Bản sao Giấy CNQSH tài sản và giấy Chứng nhận QSD đất;

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Điều kiện để được cho thuê tài sản:
- Chủ thể tham gia ký kết hợp đồng phải có đầy năng lực hành vi dân sự.
- Tài sản ghi trong hợp đồng phải thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của bên cho thuê và được phép giao dịch.
Điều kiện để được chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất:
- Nội dung của hợp đồng phải đảm bảo không vi phạm các điều cấm của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội.
- Người yêu cầu chứng thực là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự, nếu là tổ chức thì người yêu cầu chứng thực phải là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của tổ chức đó.
Số lượng hồ sơ

01 bộ