CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
- Trường hợp người yêu cầu chứng thực xuất trình được bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực thì UBND cấp xã tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp UBND cấp xã không có phương tiện để chụp.

Lệ phí

2.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, nhưng tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản.

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không
Số lượng hồ sơ

01 bộ