CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: An toàn bức xạ hạt nhân
Thủ tục: Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ don de nghi sua doi bo sung giay phep tien hanh cong viec buc xa.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản gốc giấy phép cần sửa đổi   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng nguồn thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế   Bản chính: 0
Bản sao: 1

Lệ phí

không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

không

Số lượng hồ sơ

01 bộ