CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: An toàn bức xạ hạt nhân
Thủ tục: Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị don de nghi cap chung chi nhan vien buc xa.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Phiếu khám sức khoẻ tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Ảnh cỡ 3x4   Bản chính: 3
Bản sao: 0

Lệ phí

200.000 đồng

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Hồ sơ phải đảm bảo theo đúng các thành phần hồ sơ theo quy định

Số lượng hồ sơ

01 bộ