CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: An toàn bức xạ hạt nhân
Thủ tục: Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị don de nghi cap chung chi nhan vien buc xa.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm Bản chính: 0
Bản sao: 1
Phiếu khám sức khoẻ tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ Bản chính: 1
Bản sao: 0
Ảnh cỡ 3x4 Bản chính: 3
Bản sao: 0

Lệ phí
200.000 đồng
Yêu cầu điều kiện thực hiện
Số lượng hồ sơ

01 bộ