CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý con dấu
Thủ tục: Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1 - Hồ sơ cấp đổi sổ hộ khẩu:
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02);
- Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ đổi sang mẫu sổ mới).
2 - Trường hợp bị mất sổ hộ khẩu phải thông báo việc mất để được cấp lại Sổ hộ khẩu.
3 - Trường hợp trong quá trình đăng ký thường trú, nếu có sai sót trong sổ hộ khẩu do lỗi của cơ quan đăng ký thì phải yêu cầu và kèm theo Sổ hộ khẩu để điều chỉnh Sổ hộ khẩu cho phù hợp với hồ sơ gốc.

Lệ phí

a) Đối với các phường thuộc thành phố Mỹ Tho - Cấp lại sổ hộ khẩu: mức thu 15.000 đồng/lần cấp. b) Đối với các xã, thị trấn thuộc huyện, các xã thuộc thành phố Mỹ Tho và các xã, phường thuộc thị xã - Cấp lại sổ hộ khẩu: mức thu 7.500 đồng/lần cấp. c) Không thu lệ phí đối với các trường hợp: bố, me, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc xóa đói, giảm nghèo.

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không
Số lượng hồ sơ

01 bộ