CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối
Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục III - Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT);
- Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp;
- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Trang trại đã được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (giấy chứng nhận còn thời hạn)
Số lượng hồ sơ

01 bộ