CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp. 

Thành phần hồ sơ cần nộp

Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị người bị thương nặng.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
không
Số lượng hồ sơ

01 bộ Hồ sơ