CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Lao động, Thương binh và XH
Lĩnh vực: An toàn lao động
Thủ tục: Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định; Phụ lục Iđ.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ