CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Hồ sơ xuất trình

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó; Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó;   Bản chính: 1
Bản sao: 1
Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Hồ sơ phải nộp:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao chụp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành lần đầu của các Xe có đăng ký lần đầu sau ngày thông tư này có hiệu lực);   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy chứng nhận lưu hành của lần kiểm tra trước (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành các lần tiếp theo).   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

- Phí kiểm định: 320.000 đồng/xe.

- Lệ phí: 50.000 đồng/01 Giấy chứng nhận.

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

.

Số lượng hồ sơ

01 bộ