CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Thủ tục: Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ theo mẫu; Mẫu 27.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photocopy)   Bản chính: 0
Bản sao: 1
03 ảnh mầu cỡ 2 x3, chụp không quá 6 tháng, kiểu chứng minh nhân dân.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

k

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; và - Đủ 18 tuổi trở lên

Số lượng hồ sơ

01 bộ.