CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Thủ tục: Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ Mẫu 28.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photocopy);   Bản chính: 0
Bản sao: 1
03 ảnh mầu cỡ 2 x3, chụp không quá 6 tháng, kiểu chứng minh nhân dân   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

30.000đ /lần cấp

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Có tên trong hồ sơ lưu trữ

Số lượng hồ sơ

01 bộ.