CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thủ tục: Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Phương án thu hồi báo hiệu đường thủy nội địa do cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý luồng lập. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị công bố đóng luồng đường thủy nội địa theo mẫu; 28.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

..

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ.