CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ khai đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Mau 4.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản chính Giấy chứng nhận chất lượng xe cải tạo theo quy định của Bộ Giao thông vận tải đối với trường hợp xe máy chuyên dùng cải tạo Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định hoặc giấy tờ về việc thay đổi do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với trường hợp chủ sở hữu thay đổi thông tin liên quan (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực) Bản chính: 0
Bản sao: 1

Lệ phí

Lệ phí đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/lần/phương tiện Lệ phí đóng lại số khung, số máy: 50.000 đồng/lần/phương tiện Lệ phí đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Số lượng hồ sơ

01 bộ.