CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Thủ tục: Cấp lại Giấy phép lái xe
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Trường hợp giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3 . Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có) ; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định ; Mẫu.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

* Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Bản sao thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài ; Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định . Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định ; Mẫu.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

* Trường hợp giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có) ; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài ; Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định . Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định ; Mẫu.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 1

Lệ phí

135.000 đ/lần.: Lệ phí + Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): sát hạch lý thuyết: 100.000đ/lần; Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000đ/lần; sát hạch trong hình: 350.000 đ/lần; sát hạch trên đường giao thông công cộng: 80.000 đ/lần.: Phí sát hạch lái xe:

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không có
Số lượng hồ sơ

01