CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Thủ tục: Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tờ trình đề nghị công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác theo;

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Báo cáo thẩm định an toàn giao thông (nếu thuộc dự án phải thẩm định an toàn giao thông); Mẫu 38-1.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Phương án tổ chức giao thông được duyệt.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

.

Số lượng hồ sơ

01 bộ.