CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa theo mẫu; Mẫu33.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hỏng. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

lệ phí: 70.000 đồng/Giấy chứng nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Số lượng hồ sơ

01 bộ