CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thủ tục: Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới cho phương tiện theo mẫu; Mẫu1.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hàng hóa dễ cháy, dễ nổ đối với người thứ ba; bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của người kinh doanh vận tải hành khách đối với hành khách.   Bản chính: 0
Bản sao: 1

Lệ phí

không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

.

Số lượng hồ sơ

01 bộ