CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thủ tục: Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Đơn đề nghị chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông theo mẫu; 33.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Phương án thi công, thời gian, tiến độ thi công công trình, tổ chức hoạt động; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Phương án bảo đảm an toàn giao thông; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình, phạm vi khu vực tổ chức thi công công trình, tổ chức hoạt động. Bản chính: 0
Bản sao: 1

Lệ phí

..

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ.