CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Chợ Gạo
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Cách thức thực hiện


Trực tiếp hoặc qua bưu điện


Thành phần hồ sơ cần nộp


a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;c) Biên bản kiểm tra;


Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình ch


Số lượng hồ sơ

01 bộ