CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Công Thương
Lĩnh vực: Kinh doanh khí
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Mẫu số 07.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh Bản chính: 0
Bản sao: 1
Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

...

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Số lượng hồ sơ

01 bộ