CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Thủ tục: Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến theo mẫu (bản chính); 22. Đơn đề nghị phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến theo mẫu.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định thành lập hoặc giấy cấp phép hoạt động của bến còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao công chứng);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (bản sao công chứng);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa còn hiệu lực (bản sao công chứng);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo Quy trình vận hành, khai thác bến   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu khác liên quan.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

.

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ.