CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực: Chứng thực
Thủ tục: Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Cách thức thực hiện

Trực tiếp 
Trực tuyến

Thành phần hồ sơ cần nộp

Người yêu cầu chứng thực nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm các giấy tờ sau đây:

 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu);   Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp văn bản thỏa thuận phân chia di sản liên quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Dự thảo văn bản thỏa thuận phân chia di sản;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
 

Lệ phí

.

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không
Số lượng hồ sơ

01