CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện

nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. - Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ