CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Thủ tục: Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
Cách thức thực hiện


Nộp trực tiếp tại Cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra


Thành phần hồ sơ cần nộp


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ (Phụ lục số 05 - Thông tư số 34/2015/TT-BYT). - Bản thỏa thuận (bản sao có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu) về mang thai hộ về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa Vợ chồng bên nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Không


Số lượng hồ sơ

01 bộ