CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Cách thức thực hiện


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ sở khám, chữa bệnh


Thành phần hồ sơ cần nộp


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư (Phụ lục 3 - Thông tư số 17/2012/TT-BYT). b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Không


Số lượng hồ sơ

01 bộ