CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: An toàn bức xạ hạt nhân
Thủ tục: Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế Phiu khai báo thit b X-quang chn oán y t.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

0

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Số lượng hồ sơ

01 bộ