CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thủ tục: Cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến

Thành phần hồ sơ cần nộp

Giấy tờ phải nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Danh sách hành khách (đối với phương tiện vận tải hành khách);   Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Giấy tờ phải xuất trình:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Hợp đồng vận chuyển hoặc giấy vận chuyển hoặc phiếu xuất hàng hóa;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện nếu có thay đổi so với khi phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Đối với phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa khi hạ thủy để hoạt động, chủ phương tiện hoặc chủ cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện phải xuất trình cho Cảng vụ các giấy tờ sau:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Biên bản kiểm tra xác nhận phương tiện đủ điều kiện để hoạt động của Cơ quan Đăng kiểm;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Phương án bảo đảm an toàn giao thông khi hạ thủy phương tiện do chủ cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện lập.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

.

Số lượng hồ sơ

01 bộ